KOULUJEN ALKAMINEN

26.6.2017

Tampereen kaupungin perusopetukseen kuuluvissa peruskouluissa aloitetaan uusi lukuvuosi torstaina elokuun 10. päivänä 2017 seuraavasti:

KOULUJEN ALKAMINEN

 

Peruskoulut

 

1. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 9.00. Seitsemänsien (7.) luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 8.00. Ne koulua vaihtavat oppilaat, jotka eivät jo aiemmin ole olleet yhteydessä uuteen kouluunsa, ilmoittautuvat myös klo 8.00. Muut oppilaat aloittavat klo 9.00.

 

Kämmenniemen koulun Terälahden koulutalon ja Olkahisen koulun Sorilan koulutalon kaikki oppilaat tulevat kouluun klo 8.30. Saukonpuisto ja Puistokoulu aloittavat klo 8.15.

 

Tampereen yliopiston normaalikoulun vuosiluokkien 1-6 oppilaat aloittavat koulun Nekalan koulutalossa (luokat 1-4), Kuokkamaantien tiloissa (luokat 5-6) sekä Muotialatalossa (1C ja 2C) keskiviikkona 9.8.2017 klo 9.00. Yläkoulun oppilaat aloittavat samana päivänä Kuokkamaantiellä siten, että 7. luokkalaiset kokoontuvat auditorioon klo 9.00 ja 8. ja 9. luokkalaiset kotiluokkiinsa klo 10.00.

 

Oppivelvollisten lasten huoltajien tiedoksi

 

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.

 

Oppivelvollisen on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot.

 

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

 

Esiopetus

 

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Tampereella esiopetus alkaa 10. elokuuta klo 9.00.

 

 

Tampereella 20. kesäkuuta 2017

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä

 

 

Lisätietoja koulunaloituksesta koulujen rehtoreilta

 

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/koulut.html