Pop kiinaa

Pispalan koulussa on mahdollisuus opiskella 3. luokalta alkavana kielenä (A1) kiinaa. Kiinan kielen opiskelun kehittämiseksi on Opetushallitus myöntänyt hankerahoitusta.

Pispalan koulussa on käynnissä Pop kiinaa -hanke. Hankkeella on omat kotisivut, jossa kerrotaan tarkemmin hankkeesta.

http://popkiinaa.wordpress.com/